Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nowe oblicze historii


"To zdjęcie z pokładu samolotu, przedstawiające realizację założeń operacji "Babylift", czyli masowej ewakuacji dzieci z Wietnamu Południowego do Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji czy Kanady. Od 3 do 26 kwietnia 1975 roku wywieziono ponad 3 tysiące wietnamskich niemowląt, następnie oddano je do adopcji do rodzin na całym świeci."


"To "żywa torpeda". Jej głównym przeznaczeniem było zniszczenie statków wroga, przy czym zakładano jednoczesną śmierć załogi.
Na zdjęciu: izraelski model 'żywej torpedy'."


"Podczas II wojny światowej żywność w Wielkiej Brytanii była racjonowana - na każdego dorosłego człowieka przypadało 250 gram cukru na tydzień. Z tego powodu w dużej mierze warzywa zajęły miejsce słodyczy.
Na zdjęciu: dzieciaki przyglądają się reklamie nowych smakołyków - "marchewek na patyku". Rok 1940."


wizyta u stomatologa


"Zdjęcie przedstawia Johnego Y. Smitha, który w 1930 roku w Nowym Jorku pokonał rekord podnoszenia ciężarów jednorącz. Hantle ważyły 102 kilogramy. "
3158 58e7
Reposted frommarryd marryd
1660 38d4
Reposted frompesy pesy viawersjakieszonkowa wersjakieszonkowa
Tydzień według Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Poniedziałek - obłędnik
Wtorek - niechętnik
Środa - nerwownik
Czwartek - ewentualnik
Piątek - sceptycznik
Sobota - zalajnik
Niedziela - skandalnik
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viagriber griber
1539 3265 500
Reposted fromerial erial viaskinnylove skinnylove
1356 9945 500
Reposted fromerial erial
1355 d373 500
Reposted fromerial erial
6654 cf4d
Reposted fromdranger dranger
6697 81b3
Reposted fromMamba Mamba
Reposted frommesoup mesoup
6920 dca5
Reposted fromperversities perversities
6921 cd16
chcę tego, codziennie
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa
1789 f9b7 500

(by cpham_)

Reposted fromerial erial viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl